top of page

U P C Y C L I N G

Upcycling je cesta, která má veliký potenciál - 

využívá materiál, který už není aktuální, tedy nemůže být dále používaný pro svůj původní účel, ale stále nese firemní identitu, která platná zůstává... Neplatné tiskoviny se tak rázem stanou opět platnými -  jen změní svou formu. 

Získáte tak originální dárkové předměty, obálky a obaly, a zároveň jasně vyjádříte svůj respekt k planetě, materiálu, i práci a energii, která byla při tvorbě původní tiskoviny vynaložena... 

Upcycling je pomalý přístup, je respektující a snaží se být fér. 

Upcycling znamená individiální přístup, energie a práce, která nejede na továrním pásu, ale děje se v limitovaných, často neopakovatelných edicích.

G A L E R I E 

bottom of page