.náčrtníky ŽIJU V OSTRAVĚ

kniha.

papír.

objekt.

socha.

zvenku.

zevnitř.

příběh.

význam.

prostor.

 

pracuji s papírem - 

papírem starým, novým, použitým, nevyužitým, popsaným, prázdným, plným.

papír tvaruji, ohýbám, skládám, spojuji, stavím, vyprávím.

dělám prostor, do kterého se dá vstoupit.

dělám prostor, který se dá dotvářet, vnímat, hmatat, vonět, cítit.

ten prostor má skrýše, má zákoutí.

a každý ho vnímá po svém.

jsem architektka papíru.

.

kaRADE Kid

autentický arch skic, otisků a tahů štětce. postoj. výraz těla.

autenticky zmačkaný

autenticky otrhaný

autenticky odhozený

svázala jsem. 

toto je člověk. ve svých stránkách. 

pOzdrav

autorská kniha jemných ilustrací, které otevírají prostory.

kdy jste se naposledy zastavili, zavřeli oči, vzpříma stáli a vnímali jen sebe, svůj dech, svou váhu, svou osu, dotyk s podložkou a prostor uvnitř těla? 

můžou se dít věci.

 

řešíme udržitelnost věcí, života a přírody kolem nás. a my jsme také součástí. je potřeba udržovat i sebe.

"Tvé tělo je pro teď to jediné, které máš." 

 

malá knížka, která nabízí náhled a impuls. a rozhodně může sloužit i jako tematický zápisník. prostory a přesahy.

první vydání 2018 - 24 ručně vázaných výtisků

druhé vydání 2020 - 24 ručně vázaných výtisků

třetí vydání 2022 - 24 ručně vázaných výtisků

 

MEZI ČTVERCEM A KRUHEM

narozeniny. číslo převedené do geometrických tvarů. jak se cítím? kde jsem? v půlce? před půlkou nebo už za ní? jsem tady a teď. a jsem volná, nespoutaná mezi čtvercem a kruhem. 

do čtverce a kruhu jsem zašila výstřižky drobných, obyčejných, ale pro mne silných momentů toho dne. čtverec a kruh se rozvírají, dá se do nich vstupovat, prohlížet je.

z plochého tvaru se stává mnoharozměrný měnící se objekt. z čísla se stává mnoharozměrný význam. můj.

BODYLANGUAGE

kniha vznikla v rámci výzvy #areyoubookenough_bodylanguage v únoru 2021.

vybrala jsem si ruce, gesta, doteky. to, co nám bylo v daném pandemickém období odtrženo. 

haptická, doteková, pohyblivá, ruce mávají, dotýkají se, hladí. drží se, drží se pevně, drží se letmo, drží tebe. držíš je. 

SOUBĚH

(závěrečná práce, LKO - obor malba, kresba, grafika, vedení: Bc. Jana Smékalová)

malované obrazy, záznamy mých prožitků, vzpomínek, pocitů, detailů, myšlenek.

život jde lineárně a prožitky a myšlenky do mě vstupují a pomalu se mísí, překrývají s těmi, co už v sobě mám. některé pak úplně vyblednou, některé se propijí, některé se propojí, některé zůstanou stále intenzivní.

 

ale časem se všechno jakoby deformuje a reálný zážitek průhlední.

 

své obrazy, jsem nafotila, vytiskla na pauzovací papír, jednotlivé listy jsem pak po skupinách skládala na sebe a proti světlu znovu fotila, abych zachytila jejich propojení, jejich souběh, jejich novou podobu - podobu v kontextu toho, co už ve mě bylo a co se vzájemně propojilo.

 

souběh má tři části:

kaleidoskop - kruh, na kterém jsou rozložené volné listy s průhlednými otisky/výtisky mých jednotlivých maleb

harmonika - výtisky propojených maleb, sešitých rudou nití, pulsující, vlající nití, která je pevná, ale divoká - harmonika se dá neustále doplňovat o nové listy - obrazy - každý jeden moment v mé hlavě, duši kdyby se zastavil a vytiskl, vytvořil by další list s koláží vzájemně se prostupujících momentů.

obraz - jeden tisk, zarámovaný, oboustranně fungující, obraz mého tehdejšího momentu

 

 

formát jednotlivých listů vychází z velikostí odřezů pauzovacího papíru.

.poznámkové bloky MEMO

.přání